Svakog dana : 9:00 do 22:00

info@steaktapasbar.com

+381 22 210 12 56
5789 Vojvode Putnika bb, Inđija